Bezig met laden... Bezig met laden...

Privacy- en cookiepolicy

Dit privacy- en cookiebeleid heeft betrekking op de website www.hulphond.shop.nl (‘www.hulphond.shop.nl). www.hulphond.shop.nl wordt beheerd door de Stichting Hulphond Nederland (“Hulphond”, “wij” of “ons” ), gevestigd aan de Broekstraat 31, 5373 KD, te Herpen, ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 09114583.

In deze privacy policy beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van je verzamelen via Hulphond.nl, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen.

1.Persoonsgegevens en doeleinden
Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of e-mailadres zijn.

Hieronder staat weergegeven voor welke doeleinden wij of andere partijen persoonsgegevens van je verzamelen en verder verwerken.

Formulieren om Hulphond te steunen
Op  www.hulphond.shop.nl  vragen wij persoonsgegevens, zoals je naam, adres, contactgegevens en je rekeningnummer. Hulphond verwerkt de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt alleen om je bestelde artikelen te versturen en je eventueel in dat kader een bericht te sturen.

Contact
Als je contact met ons wilt opnemen dient je je naam en e-mailadres in te vullen. Wij verwerken deze gegevens alleen om te reageren op je bericht.

Cookies
Hulphond maakt gebruik van cookies op www.hulphond.shop.nl. Een cookie is een techniek die informatie van randapparatuur verzamelt en afleest. Daarbij wordt een klein tekstbestand naar uw browser gestuurd, zodat de browser automatisch wordt herkend bij een herhaald bezoek aan www.hulphond.shop.nl. Cookies kunnen persoonsgegevens verzamelen die verbonden zijn aan het gebruik van www.hulphond.shop.nl, zoals welke pagina’s zijn bezocht en een IP-adres.

Wij gebruiken de volgende cookie:
Analytische cookies: door middel van Google Analytics kunnen wij bezoekersstatistieken bij houden. Zo krijgen wij beter inzicht in het functioneren van de website. Wij hebben Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld door:

  • een bewerkersovereenkomst te sluiten met Google Analytics, waardoor persoonsgegevens alleen ten behoeve van Hulphond mogen worden verwerkt;
  • het laatste octet van het IP-adres te maskeren;
  • gegevens niet te laten delen door Google met anderen;
  • geen gebruik te maken van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Als je helemaal geen cookies wilt ontvangen, kun je de instellingen van je Internet browser aanpassen en het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt op “help” in het menu van de browser klikken om te zien hoe dit moet voor de browser op je computer. Door alle cookies te verwijderen kan het mogelijk zijn dat niet alle onderdelen van www.hulphond.shop.nl  werken.

2. Met wie delen wij de persoonsgegevens?
www.hulphond.shop.nl kan derden inschakelen in het kader van de uitvoering van haar dienstverlening. Zo wordt www.hulphond.shop.nl ontwikkeld en gehost door een derde. Deze derden zijn bewerkers van Hulphond en verwerken de gegevens dus slechts ten behoeve van Hulphond.  Hulphond zal je persoonsgegevens niet verstrekken aan derden die niet door Hulphond zijn ingeschakeld om ten behoeve van haar diensten te verlenen, tenzij Hulphond hiertoe gehouden is op grond van de wet.

3.Bewaartermijnen
De persoonsgegevens die je doorgeeft aan ons via het reactieformulier worden niet langer dan noodzakelijk is bewaard. Wij plaatsen alleen zolang dat noodzakelijk is voor het doel van de cookie. Cookies worden in ieder geval na een half jaar verwijderd. Toestemmingsgegevens worden maximaal vijf jaar bewaard in verband met handhaving van toezichthouders.

4. Beveiliging van persoonsgegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking.

5.Wijzigingen in ons privacy beleid
We kunnen dit privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen door hier een update van deze versie te plaatsen. Om op de hoogte te blijven raden we je aan deze pagina’s regelmatig te bezoeken.

6.Uw rechten
Je hebt het recht Hulphond te verzoeken om inzage te geven in uw persoonsgegevens, deze te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen. Hiervoor kun je contact opnemen met ons via het volgende e-mailadres: info@hulphond.nl

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring nl/privacyverklaring Cookie instellingen